Bedrijfscoaching

Een gelukkige medewerker is een productieve medewerker!

Zorgen kunnen ons achtervolgen. Soms raken we in een dubbele lus die negatieve ervaringen op beide locaties versterkt.

Het is een illusie te denken dat mensen hun persoonlijk en professioneel leven strikt gescheiden kunnen houden. Wat we meemaken in de persoonlijke sfeer heeft een invloed op ons werk en omgekeerd. Door deze wederzijdse invloed te erkennen en er rekening  mee te houden kan een bedrijf er in slagen om de bedrijfssfeer te verbeteren.

 

Mensen die het moeilijk hebben in hun persoonlijke levenssfeer kunnen onmogelijk deze problemen vergeten  zodra ze de werkvloer betreden.  De gedachten over de problemen blijven de ganse dag door het hoofd spelen.  Hierdoor is het erg moeilijk om zich volledig op de taak te concentreren en gaat de productiviteit snel achteruit.  Bovendien kunnen persoonlijke spanningen leiden tot probleemsituaties op het werk. Een eenvoudige verkeerde interpretatie of een klein misverstand kan makkelijker escaleren.  Mensen die onder stress staan gaan sneller emotioneel reageren met een negatieve sfeer tot gevolg.  Een bedrijf heeft er alle baat bij om gelukkige medewerkers te hebben. 

ONZE AANPAK

 

Onze analysetechniek is afgeleid van een analysemethode die reeds meer dan 40 jaar met succes in de olie- en gasindustrie wordt toegepast. Gebaseerd op deze techniek nemen we het bedrijfsproces op een unieke manier door. De focus ligt hierbij op psychsociale risico’s in de verschillende deelprocessen. De analysemethode is uitgewerkt door specialisten die internationale erkenning genieten. Ze  geeft een uniek beeld van uw organisatie en brengt aspecten naar boven die u tot nu toe onbekend zijn.

Op deze manier kan u verbeteringen doorvoeren die meteen praktische resultaten opleveren.

We gaan tevens aan de slag met de individuele medewerkers waarbij het doel is de persoonlijke bijdrage te optimaliseren.


DE ANALYSE

 

Systematisch, gestructureerd gedocumenteerd 

HET PLAN

 

Praktisch , duidelijk en onmiddelijk uitvoerbaar

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

 

Vertrouwelijk, empatisch,

met liefde voor de mens.

De relaties tussen departementen worden op een inzichtelijke manier in kaart gebracht.  Het is een beeld van de complexe interacties binnen uw bedrijf en legt de te focus op de meest kritische aspecten.

Gelukkige mensen die in team resultaten halen. 

HET RESULTAAT

 

De analyse verleent inzicht in de psychosociale risicogebieden binnen uw bedrijf.  Het stelt ons in staat om samen met u een plan op te maken waarmee u deze risico's kan beheren en beheersen. Het laat u toe op korte en lange termijn verbeteringen door te voeren.