Home

Mensen gelukkig maken

Neurotransformatie

COACHING

BEDRIJFSCOACHING

PERSOONLIJKE COACHING

NEUROHYPNOSE

NEUROTRANSFORMATIE


Bepaal zelf wie je bent en wat je kan bereiken

Hallo, mijn naam is Miranda Geens

 

 

In de voorbije vijfendertig jaar was ik voornamelijk actief in het onderwijs. Omwille van mijn beroep schoolde ik me continu bij om een beter inzicht te verwerven in het menselijk gedrag.  Eerst voornamelijk met de focus op de psychologie van kinderen, maar geleidelijk kreeg ik ook vragen voor hulp van volwassenen.  Tijdens gesprekken met ouders kwamen steeds vaker hun persoonlijke problemen naar boven.  Door de ouders te coachen werd het makkelijker om de kinderen te helpen.  

 

Ook volwassenen worstelen soms nog met ervaringen uit hun prille jeugd. In ieder van ons schuilt immers een kind dat het nog moeilijk kan hebben met onverwerkte, onderbewuste trauma's.

Tijdens de eerste zes jaren leven kinderen vooral onbewust en zijn ze heel erg beïnvloedbaar.  De ervaringen die we in deze periode opdoen vormen voor een groot deel ons beeld van de wereld en hoe we die later zullen ervaren. Ze scheppen de basis voor het kader waartegen we de wereld zien en de waarden waarmee we nieuwe ervaringen afwegen. Het is in deze periode dat we een groot deel van onze onderbewuste reflexen opbouwen.

Gezien meer dan 95% van onze gedachten en handelingen als volwassene door het onderbewustzijn worden gegenereerd, is het vanzelfsprekend dat de periode die de meeste invloed heeft op dit onderbewustzijn, één van de belangrijkste periodes in ons leven is.

 

De opvoedende taak van ouders en mensen die zoals, in het kleuteronderwijs met heel jonge kinderen werken, wordt tot op de dag van vandaag nog steeds onvoldoende naar waarde geschat. In deze uitermate belangrijke  periode beleeft het kind cruciale ervaringen die het voor de rest van het leven meedraagt. Deze ervaringen spelen een heel belangrijke rol in het feit dat we later al dan niet een gelukkig leven kunnen leiden.

 

Een kleine verbetering aan de start van je leven maakt een wereld van verschil later.

 

Neurotransformatie is eigendom van Phalcor bvba

Copyright  Phalcor bvba

Molenweg 27,  3130 Begijnendijk

BE0811.699.067

 

 Expertise

Door een elementair inzicht te bieden in de biologische werking van ons brein en door technieken aan te reiken om de werking ervan positief te beinvloeden is het mijn doel om mensen een gelukkiger leven te laten leiden

 

De expertise die ik in de laatste decennia heb opgebouwd is mede gestoeld op persoonlijke ervaringen. 

 

Uit eigen ervaringen leert men het meeste en zo heb ook ik ondervonden dat het leven niet altijd over rozen loopt.

 

Het zijn deze ervaringen die me gemotiveerd hebben om oplossingen te zoeken  voor mezelf en voor anderen.

 

Ik wou weten waarom we doen wat we doen en dat we denken wat we denken.  Psychologie liet voor wat mij betreft teveel gaten. Ik had vaak het gevoel dat ik iets miste omdat we datgene waar het om gaat onvoldoende begrijpen.  Tenslotte is het instrument dat bepaalt wat we doen en denken ons brein. Als we de werking van ons brein onvoldoende begrijpen blijven we gissen. 

 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat ten minste een elementaire kennis van de werking van onze hersenen nodig is, om ons gedrag en dat van anderen te begrijpen. De wetenschap die de biologie van onze hersenen bestudeert is de neurowetenschap. Daarin vond ik veel van de antwoorden op vragen die tot dan voor mij onbeantwoord waren gebleven. De laatste decennia hebben technieken zoals FMRI de wetenschap meer inzicht gegeven in de werking van de hersenen. Het is die voortschrijdende kennis die vaak boeiende inzichten geeft.

 

Maar analyseren en begrijpen is niet voldoende.  Je moet er ook nog iets mee kunnen doen.  Mensen inzicht geven in hun probleem is maar een eerste stap.  Ik wou er in slagen om ze ten minste een houvast te bieden zodat ze zelf de weg voorwaarts konden vinden.  Alleen over je problemen praten was ook voor mezelf niet de oplossing en dus was mijn zoektocht nog niet volbracht.

 

Steeds verder studeren gaf me inzicht in verschillende behandelingstechnieken. Onder andere hypnotherapie  leverde erg goede resultaten op. 

 

Hoewel hypnose vaak vergruisd wordt door diegenen die de werkwijze alleen kennen van showhypnose is het onmiskenbaar een techniek die reeds meer dan een eeuw door gerenomeerde psychiaters en psychotherapeuten wordt gebruikt. Er zijn tal van psychologische of psychosomatische aandoeningen waar hypnose een heel afdoende oplossing kan bieden.  Ik ben er na enkele intense opleidingen nu al een hele tijd mee aan de slag. Nog bijna dagelijks ontdek ik nieuwe toepassingen waarbij hypnose een menselijke en onschadelijke oplossing geeft.

 

Hypnose geeft niet de oplossing voor alles en men mag zeker niet de medische wetenschap de rug toekeren.  De kunst bestaat er volgens mij in om een mens te zien als een complex geheel, waarbij het de biologie is die bepaalt wie we zijn en wat we doen. Net als medicijnen kan hypnose een hulpmiddel zijn als het op de juiste manier wordt toegepast.  

 

De kracht van onze hersenen is nog steeds ongekend.

 

De laatste decennia zijn er nieuwe onderzoeksdomeinen ontstaan, waarbij inzicht in de werking van cellen, een betere kijk geeft in hoe we als mens functioneren.  De Franse filosoof Decartes zag de mens als een gescheiden combinatie van lichaam en geest. In de laatste vierhonderd jaar is de westerse wereld heel sterk beïnvloed door dit denkbeeld maar niets is minder waar. Een mens is een geheel waarbij lichaam en geest onafscheidelijk verbonden zijn. 

 

Niet alleen bepalen ons brein en onze cellen wie we zijn, maar het wetenschappelijk onderzoek van neurowetenschappers en celbiologen zoals Dr.  Bruce Lipton en Dr. Candace Pert, bewijst dat we hier zelf ook invloed op hebben en dat is prachtig nieuws.  Er is dus wetenschappelijk bewijs dat we ons noodlot niet zomaar moeten ondergaan maar dat we invloed kunnen uitoefenen op wie we zijn en hoe we dingen beleven.

 

We hebben de middelen in ons lichaam om zelf keuzes te bepalen. Onze hersenen bevatten ongeveer honderd miljard hersencellen die ieder op zich vele duizenden verbindingen kunnen maken.  Hierdoor is het aantal mogelijke combinaties zo goed als oneindig.  De celbiologie maakt duidelijk dat dit nog maar een klein deel is van de fantastische mogelijkheden van ons lichaam.  We bestaan immers uit enkele biljoenen cellen waarvan er dagelijks miljoenen worden vernieuwd.   Elke stamcel die het lichaam aanmaakt kan elke andere cel die is afgestorven vervangen.  Stamcellen vernieuwen continu ons lichaam waardoor we de biologische mogelijkheid hebben om te evolueren.

 

Onze gevoelens worden bepaald door de invloed van neurotransmitters op de cellen, en aangezien lichaam en geest zijn verbonden hebben we invloed op hoe dit gebeurt.  Hypnose is een middel om onze gevoelens en dus ook onze neurotransmitters en daardoor ook onze biologie te beÏnvloeden. 

 

Met deze kennis komen we al een heel eind maar de zoektocht gaat verder. 

 

Het is een heel boeiende wereld die me nog dagelijks stimuleert om hiermee mensen gelukkiger te maken.

 

 

 

DIENSTVERLENING

 

 

De diensteverlening heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van mensen te verbeteren, door inzicht te geven in de mogelijkheden om de eigen leefwereld te beïnvloeden. De coaching kan uit verschillende delen bestaan.  Naast een grondige analyse gaan we verder in de diepte op zoek naar de grondoorzaak van het probleem en zoeken we samen een oplossing.

Indien geen diepteanalyse nodig is, kan het probleem meteen worden opgepakt.

Individuele Coaching


Tijdens een individueel gesprek komt de client op verhaal en wordt samen naar oplossingen gezocht.

Coaching op maat voor uw bedrijf


Een gelukkige medewerker is tevens een productieve en rendabele medewerker.   

Kinder Coaching

 

Gezien de specifieke ervaring werd een programma speciaal op maat van kinderen ontwikkeld.

Getuigenissen

Mijn kind had reeds jaren last van bedplassen maar we vonden nergens afdoende hulp.  Door middel van Hynotherapie heeft Miranda onze zoon geholpen.  Hij kan nu net als andere kinderen bij vriendjes blijven slapen zonder zich zorgen te hoeven maken.  Eerlijk gezegd vroeg ik me voor de behandeling af of dit wel zou lukken maar de verbetering was na de eerste sessie meteen duidelijk.  De weken gingen voorbij en het werd duidelijk dat dit een permanente oplossing was. Na meer dan elf maanden heeft onze zoon nog steeds een droog bedje en heeft hij ook een positiever zelfbeeld. Daar zijn we Miranda nog steeds oprecht dankbaar voor. 

 

Lieve

DECEMBER, 2018

 

 

 

Mijn kind was bang om alleen te zijn

 

 

Onze zoon was op achtjarige leeftijd nog steeds bang om alleen te zijn.  Zelfs een korte tijd overdag was onmogelijk.  Aleen naar de slaapkamer overdag of 's avonds kon gewoon niet.  Eén enkele behandeling was voldoende om het euvel te verhelpen.  Miranda kwam langs en een intense hypnose sessie later was het probleem van de baan.  Onze zoon voelt zich nu veilig waardoor hij veel zelfzekerder is geworden.

 

AUGUSTUS, 2016

 

 

 

Enkele gesprekken met werknemers maakte het verschil

 

 

Mijn bedrijf draaide niet optimaal.  Het was me duidelijk dat een aantal werknemers zich niet goed voelden maar wat doe je daar aan.  Als bezorgde werkgever zocht ik hulp bij Miranda. 

Zij nam de uitdaging aan en tijdens de gesprekken bleek dat ook ruwe bolsters een zacht kantje kunnen hebben. 

Het is niet eenvoudig om geharde werklieden in het hart te kijken maar wonderwel won Miranda heel snel het vertrouwen.

De mensen konden vrij en in vertrouwen hun hart luchten wat resulteerde in een anoniem maar degelijk rapport.

Mijn werknemers zijn niet alleen gelukkiger maar ook de productiviteit en de efficiëntie zijn merkelijk gestegen. 

 

 

SEPTEMBER, 2018

 

 

 

Ik woog ( enkele kilootjes ) teveel

 

 

Op latere leeftijd is het niet altijd evident om het gewenste lichaamsgewicht te bewaren.  De geest wil wel maar het vlees is zwak. Vele malen met wisselend succes een dieet geprobeerd, maar steeds liep het na maanden weer stuk. Ik overwoog een maagband te laten plaatsen tot ik vernam dat dit ook anders kan.  Miranda behandelde mij en sindsdien is het alsof ik een echte maagband draag.  Het is een hypnotische suggestie en dat weet ik best, maar toch lukte het om moeiteloos binnen drie maanden tien kilogram kwijt te spelen.  Geen speciale voeding en geen blijvende kosten. Ik geniet nog steeds net als vroeger van mijn eten maar ik heb nu minder nodig.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Miranda Geens


 

NEUROTRANSFORMATIE COACH

 

 

 

Analyseer met je verstand en help met je hart.

Copyright

Phalcor bvba

Molenweg 27, 3130 Begijnendijk

Brabant, België

BE0811.699.067

 

miranda@neurotransformatie.be